ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14 Σεπτεμβρίου 2017

Πρακτικό Δ.Ε.

Συνεδρίασε η Δ.Ε. της ΚΟΙΝΣΕΠ Μελίτροπον στις 12/9/2017 στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, και εν απαρτία αποφάσισε την έκδοση του Free press εντύπου «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» και του […]
1 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση για Δ.Ε. 12/9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής […]