31 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση υπηρετεί τους σκοπούς της και με άλλα μέσα και τρόπους, όπως είναι η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων για την προώθηση των […]