ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16 Απριλίου 2018

Πρακτικό Δ.Ε. Νο 12 15/4/2018

Συνεδρίασε η Δ.Ε. της ΚΟΙΝΣΕΠ Μελίτροπον στς 15/4/2018 και με παρόντα όλα τα μέλη της αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση του προέδρου της ΚΟΙΝΣΕΠ, την έκδοση τεσσάρων νέων […]
4 Απριλίου 2018

Πρόσκληση για Δ.Ε. 15/4/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής […]
26 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση για Δ.Ε. 30/3/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής […]
15 Μαρτίου 2018

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 11 30/3/2018

Συνεδρίασε η Γ.Σ. της ΚΟΙΝΣΕΠ Μελίτροπον στις 30/3/2018 και σε απαρτία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2017 έπειτα από εισήγηση του Νίκου Περίσσιου, έκανε τον […]
16 Νοεμβρίου 2017

Πρακτικό Δ.Ε. 15/11/17

Συνεδρίασε η Δ.Ε. της ΚΟΙΝΣΕΠ Μελίτροπον στις 15/11/17 και εν απαρτία αποφάσισε την έκδοση τριών νέων βιβλίων: Το παιδικό βιβλίο “Το ταξίδι της Νεφέλης” της Στέλλας Δεναξά, […]
9 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε Δ.Ε. 15/11/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής […]
14 Σεπτεμβρίου 2017

Πρακτικό Δ.Ε.

Συνεδρίασε η Δ.Ε. της ΚΟΙΝΣΕΠ Μελίτροπον στις 12/9/2017 στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, και εν απαρτία αποφάσισε την έκδοση του Free press εντύπου “ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ” και του […]
1 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση για Δ.Ε. 12/9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής […]