Περιγραφή της δράσης και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσης για το 2018